Activiteiten

Stichting Erfgoed Medan vormt een portaal voor het cultureel erfgoed in Medan en de voormalige Oostkust van Sumatra en geeft een ieder de kans meer verbonden te zijn door de jaarlijks diverse activiteiten te organiseren en projecten te initiëren binnen de pijlers Erfgoed, Educatie en Welzijn.

Erfgoed

Activiteiten en initiatieven gericht betreffende de culturele erfenis van voormalige Nederlands-Indië, specifiek met betrekking tot Medan en de voormalige Oostkust van Sumatra. Hieronder verstaan we het immateriële erfgoed, waaronder dans, muziek, film, toneel, theater, dialecten, ceremonies en gerechten. Daarnaast is er het materieel erfgoed, zoals cultuurhistorische landschappen en stadsdelen, en artistieke, religieuze en historische objecten.

Educatie

Activiteiten en initiatieven betreffende erfgoededucatie. Hierbij leren we over de sporen van het verleden in het heden. Met dimensies als tijd, ruimte en betekenisgeving krijgen we handvatten om verbanden te zien en hun context te onderzoeken en te begrijpen. Verwerving, borging en overdracht van kennis van ons Nederlands-Indische verleden in Medan en de voormalige Oostkust van Sumatra is wat centraal staat binnen deze pijler van onze stichting.  Met name het borgen, delen en overdragen van kennis over ons culturele erfgoed is niet alleen belangrijk voor een besef van ons verleden aldaar, maar geeft ook betekenis aan de generaties van nu en onze toekomst. Iedereen draagt immers iets van erfgoed met zich mee en geeft er mede vorm aan. Wij zien hierbij het tot stand brengen van een digitale en fysieke verbinding tussen de jongere generaties In Nederland en uit Medan en de voormalige Oostkust van Sumatra als een belangrijke manier om dit vorm te geven. We hebben een gemeenschappelijke geschiedenis met een eigen cultuur gedreven beeldvorming en visie. Bewustwording van de verschillen in cultuur en beeldvorming onder de huidige jongere generaties draagt bij aan wederzijds respect en harmonie.  Binnen deze pijler behoort ook het herdenken  het plechtig aandacht schenken aan militaire en niet-militaire gebeurtenissen en het gedenken, het aandacht schenken aan personen die betekenisvol zijn geweest.

Welzijn

Jaren geleden werd al bericht over het feit dat de Indische Nederlanders de grootste immigrantengroep zijn die zich ooit in Nederland heeft gevestigd. Zij pasten zich na hun massale komst tussen 1945 en 1965 goed aan en lijken te zijn opgegaan in de Nederlandse samenleving (zie hiervoor ‘Indisch is een gevoel’ van socioloog Marlène de Vries.)

Onder de vele repatrianten die naar Nederland kwamen zijn er ook velen uit Medan en de voormalige Oostkust van Sumatra. Wat is de impact op de kinderen en kleinkinderen van deze Nederlands-Indische immigranten, de tweede en derde en latere generaties, over wat ze van huis uit aan Indische bagage hebben meegekregen, maar ook aan uitingen van verzwegen trauma’s? En wat betekent dit voor hun Indisch-zijn en het leven hier in Nederland? Er zijn vele organisaties in Nederland die hier specifiek aandacht aan besteden. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de huidige generaties in Medan en omstreken? Als stichting willen wij ook op een bepaalde manier bijdragen aan het welzijn van diegenen in Medan en de voormalige Oostkust van Sumatra, met name diegenen die dit het meest nodig hebben?

Blijf aangesloten

Evenementen

Ontdek onze evenementen in de agenda