Verhalenbundels III (kleuruitgave)

35.00

Categorie: Tag:

Beschrijving

GEDEELDE VERHALEN – GEDEELDE TOEKOMST
DE KRACHT VAN HET VERHAAL

In de schatkist van menselijke ervaringen en overleveringen is er één element dat zich als een kostbaar juweel onderscheidt: het verhaal. Van generatie op generatie zijn verhalen doorgegeven, niet alleen als middel tot vermaak, maar als een krachtig instrument dat de essentie van menselijke communicatie vormgeeft. De kracht van het verhaal strekt zich uit over tijdperken, culturen en grenzen, en biedt een unieke mogelijkheid om te inspireren, te verbinden en te transformeren.

Het is een bindmiddel dat gemeenschappen samenbrengt door gedeelde geschiedenissen, waarden en dromen. In de vertelling van individuele ervaringen vinden mensen erkenning en begrip, wat de basis legt voor empathie en verbondenheid. In een wereld waarin diversiteit wordt gevierd en begrip wordt gezocht, fungeert het verhaal als een brug tussen verschillende perspectieven, waardoor een weefsel van begrip ontstaat dat de menselijke ervaring overbrugt.

De gedeelde geschiedenis van onze families na repatriëring uit Nederlands-Indië beïnvloedde niet alleen het individuele leven. Het was ook van invloed op hun periferie, te weten partners, kinderen en kleinkinderen, vrienden, kennissen en collega’s, al dan niet uit Medan of zelfs geheel zonder Indische achtergrond.

Herinneringen – ongeacht de oorsprong – zijn niet langer meer alleen voelbaar maar worden met het opschrijven ook tastbaar! Gevoed vanuit een intrinsieke motivatie om daarmee een bijdrage te leveren aan het borgen van cultureel erfgoed, besloot ik mij hiervoor in te zetten in de vorm van het samenstellen van verhalenbundels met verhalen van verschillende generaties en met uiteenlopende herkomst.

Aangevuld met algemene feitelijke kennis, achtergrondinformatie én katernen waarin dieper wordt ingegaan op personen en gebeurtenissen die een bijzondere rol hebben ingenomen in de geschiedenis.

  • Verhalenbundel I                            zwart-wit uitgave                                          € 19,50
  • Verhalenbundels I en II                  kleuruitgave                                                   € 29,50
  • Verhalenbundel III                            kleuruitgave                                                  € 35,00

Prijzen zijn exclusief verzendkosten
Te bestellen via: penningmeester@erfgoed-medan.org

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Medan wenst iedereen sfeervolle feestdagen en een inspirerend en verbindend 2024 toe.

Brenda van Melle
Voorzitter