Generatie-verbindend | Generatie-overstijgend | Eenheid door overdracht


Doel en Missie


Steeds vaker klinkt de roep om kennisoverdracht en behoud van Nederlands-Indisch cultuurgoed. Daar waar de groep 1e generatie Indische Nederlanders helaas snel kleiner wordt, neemt de interesse van de 2e, 3e en 4e generatie toe.

Wij zien het als onze missie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bevorderen van het Indisch Cultureel erfgoed voor meer specifiek de families, nabestaanden, vrienden en symphatisanten uit Medan (Noord-Sumatra/Indonesië), Sumatra’s Oostkust, daarmee tegemoetkomend aan een behoefte uit deze groeperingen van de samenleving.

Ons motto daarbij is Generatie-verbindend, Generatie-overschrijdend en Eenheid door Overdracht.

Bij Indisch cultureel erfgoed denken wij aan immatrieel erfgoed, zoals  bijvoorbeeld verhalen van (groot-)ouders, “typisch getinte sfeer-, en belevingsmomenten”, zoals samenkomsten, workshops, dans, muziek, sport, kleding, identiteit, gastvrijheid, eten, attitudes, gewoonten, omgangsvormen, historie, kunst en literatuur, reizen, persoonlijke getuigenissen en de jaarlijkse Indië herdenking op 15 augustus.

Maar ook aan materieel erfgoed, (zoals gebouwen uit de Indische tijd) en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting staat open voor samenwerking met personen en organisaties die soortgelijke doelstellingen nastreven.

Wij zien het als onze missie om het Indisch cultureel erfgoed voor eerdergenoemde doelgroepen dieper te doorgronden en toekomstperspectief te bieden.

Kantor Pos in Medan

Meer informatie: 

Heb je vragen over de Stichting Erfgoed Medan, of wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Neem contact met ons op via onderstaand link.